Låt oss be om sundare strukturer

För inte så länge sedan var det helt ok att röka i alla sammanhang, men ovanligt att inte ha en dagstidning. Träning var något vissa ägnade sig åt, andra inte. I dag är det vanligt att inte ha en dagstidning och rökare är svartlistade från alla inomhusmiljöer. Men framför allt, den som inte tränar i någon form ska tala tyst om det. Dålig kondis har blivit något skamligt.

Ett tidens tecken är att fler och fler företag satsar på friskvård för sina anställda och en del går ännu längre. Dit hör Henrik Bunge, vd för klädföretaget Björn Borg. Han utsågs i våras till Årets hälsofrämjande chef av tidningen Chef. Som vd har Henrik Bunge bland annat infört en obligatorisk träningstimme för personalen varje fredag. Då stänger kontoret och alla är med på sporttimmen. I en film där han presenterades inför prisutdelningen motiverade Henrik Bunge den obligatoriska träningen så här:

– Jag är övertygad om att alla människor kan bli en bättre version av sig själva. Vi vet genom forskning att den fysiska hälsan också påverkar den mentala hälsan och hur vi presterar. Arbetar man på Björn Borg förväntas man vilja utveckla sitt performance.

Citatet avslöjar en tävlingsmänniska av rang. Ganska långt bort från den romerske poeten Juvenal som för nästan 2 000 år sedan skrev ”Orandum est ut sit mensa sana in corpore sano”. Eller på svenska: ”du ska be för en sund själ i en sund kropp”.

I den rådande hälsotrenden finns ett drag av religiös stränghet, menar forskarna Britta Pelters och Barbro Wijman på sidorna 16–18. Samtidigt går det inte att blunda för att ohälsotalen ökar, framför allt inom vård och omsorg. Och medan nästan alla yrkesgrupper arbetar längre upp i åren, lämnar undersköterskor och sjuksköterskor ofta arbetsmarknaden före uppnådd pensionsålder. För den enskilde innebär det sämre fysik, lägre pension samtidigt som sjukfrånvaron årligen kostar samhället enorma summor. Ekvationen går helt enkelt inte ihop. Inte på någon enda nivå.

Det inser allt fler kommuner och arbetsgivare och satsar därför på förebyggande friskvård. Det här numret av tidningen Äldreomsorg lyfter exemplet Lidköping i Västergötland, en kommun med knappt 40 000 invånare. Kommunens 4 500 medarbetare har lägre sjuktal än många andra, med ett undantag – äldreomsorgen. Framför allt ökar den psykiska ohälsan. Detta trots att ett ambitiöst förebyggande hälsoarbete. Läs mer om Lidköping på sidorna 24–30.

Ett annat stort och viktigt förebyggande arbete görs också av Göran Murvall, distriktsläkare på Sickla Seniorcenter söder om Stockholm. För sex år sedan drog han igång träning för personer som är 90 år och äldre. Läs mer om detta inspirerande arbete på sidorna 37–40.

Kvar finns ändå frågan vilka krav som kan ställas på personal som jobbar skift med tunga lyft och utmattad efter arbetsdagen helst vill slänga sig i soffan och göra ingenting. Alla som tränar vet också hur tungt det kan vara att komma iväg till gymmet, motionsspåret eller power walken, när orken inte riktigt räcker till. I det perspektivet är försöket med sex timmars arbetsdag vid Svartedalens äldre­boende i Göteborg mer än intessant. Läs om de häpnadsväckande resultaten på sidorna 48–49. De avslöjar med plågsam tydlighet att ytterst handlar hälsa och välbefinnande om arbetets organisation och struktur.

Läs fler

Ulrika Beck-Friis

Ulrika Beck-Friis

Chefredaktör

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i tidningen Äldreomsorg.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Tidningen Äldreomsorg är landets vassaste tidning för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Den håller dig uppdaterad kring det senaste inom forskning, arbetsmetoder, trender och goda förebilder.

Bli prenumerant