Manliga sökande efterlyses

Erfaren ledare sökes till dygnet runt-verksamhet. I tjänsten ingår ansvar för 35–50 direktrapporterande medarbetare och stort budgetansvar. Du ska ha god hand med människor och vara en skicklig administratör. Högskoleexamen, socionom, sjuksköterska eller annan likvärdig utbildning är ett krav.

Så ser en fri tolkning ut av hur drömrekryteringen av chefer inom äldreomsorgen ser ut, efter en snabb skanning av platsannonser över hela riket. Vanligt är också krav på goda kunskaper i svenska språket och körkort. En mening saknas däremot, den som ofta syns i annonser inom andra enkönade branscher: ”Eftersom branschen domineras av kvinnor ser vi gärna manliga sökanden.”

Utan tvekan är den kvinnliga dominansen anmärkningsvärd. Det visar den senaste rapporten från Statistiska centralbyrån, SCB, om könsfördelningen bland chefer som presenterades i början av mars. De två mest kvinnodominerade chefsgrupperna finns inom förskolan, med 92 procent kvinnliga chefer, och äldreomsorgen, där motsvarande siffra är 86 procent. Motsvarande dominans av ett kön finns, enligt SCB, bara inom bygg, anläggning och gruva där 92 procent av cheferna är män.

”Medan den sneda könsfördelningen inom näringslivet i allmänhet, och börsbolagen i synnerhet, ofta debatteras, lyser den debatten med sin frånvaro för äldreomsorgen.”

Sett till arbetsmarknaden som helhet är könsfördelningen mellan anställda chefer betydligt jämnare: fyra av tio är kvinnor.

Men, och det är en viktig brasklapp, då ingår inte politiker, högre ämbetsmän och vd:ar i statistiken. Just vd är dessutom ett typiskt mansdominerat yrke, framför allt i noterade bolag. Av Stockholmsbörsens totalt 316 bolag har bara 25 en kvinnlig vd, vilket motsvarar 8 procent enligt årets mätning från analysföretaget Equalytics.

Men medan den sneda könsfördelningen inom näringslivet i allmänhet, och börsbolagen i synnerhet, ofta debatteras, lyser den debatten med sin frånvaro för äldreomsorgen. Inte heller finns det någon kvoteringsdebatt motsvarande den som förs inom näringslivet. Inte heller några särskilda utbildnings- eller mentorprogram som ska bana vägen för manliga chefer.

Egentligen är det en logisk kullerbytta, eftersom det är äldreomsorgen som är skattefinansierad och därmed mer beroende av politiska beslut. Å andra sidan kan inte omsorgen, likt näringslivet, hota med att flytta utomlands om riksdag och regering ställer krav som bolag och investerare tycker är oacceptabla.

Frågan är om den sneda könsfördelningen kanske handlar just om de krav som syns så tydligt i annonseringen efter chefer till äldreomsorgen: högskoleexamen, lång erfarenhet, budgetansvar – och stora personalgrupper. Chefer – både män och kvinnor  – inom näringslivet  skulle backa direkt. Där anses den absoluta smärtgränsen gå vid sju direktrapporterande, enligt en erfaren rekryterare.

För inte kan det väl vara så illa att någon nöjer sig med en travestering av den ursäkt som länge hördes från näringslivet apropå de enkönade styrelserummen: ”Vi skulle gärna se fler män i våra ledningsgrupper, men det är svårt att hitta män med rätt kompetens.”  Äldreomsorgen sysselsätter omkring 5 procent av arbetskraften. Det är ingen djärv gissning att en jämnare könsfördelning skulle kunna förändra arbetsvillkoren.

Ill statistik chefer/vård/samhälle

Fem i topp: dessa egenskaper söker arbetsgivaren

1.    Erfaren   
2.    Självständig
3.    Högskoleutbildad
4.    Kommunikativ
5.    Flexibel

Källa: utbildning.se

Ulrika Beck-Friis

Ulrika Beck-Friis

Chefredaktör

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i tidningen Äldreomsorg.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Tidningen Äldreomsorg är landets vassaste tidning för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Den håller dig uppdaterad kring det senaste inom forskning, arbetsmetoder, trender och goda förebilder.

Bli prenumerant