Alla hämmas utan mångfald

Äldreomsorgen har det som näringslivet inte lyckats med: massor av kompetenta och erfarna kvinnliga chefer. Nästan nio av tio chefer är kvinnor.  Det är något att vara stolt över i en tid när det fortfarande finns speciella chefsprogram för att minska den manliga dominansen i toppen inom andra branscher.

Men alla mynt har två sidor och en enkönad ledning är långt ifrån en seger för jämställdheten. Inom forskningen finns det ett brett stöd för att mångfald bidrar till mer genomtänkta beslut, mindre grupptänkande och ökad kreativitet.

Det är ett av perspektiven som vi tog med oss i planeringen av det här numret, som har temat Ledarskap & bemötande. Vårt mål har varit att hitta exempel på innovativt tänkande som kan utveckla äldreomsorgen.

”En enkönad ledning är långt ifrån en seger för jämställdheten.”

Du kan bland annat läsa om ett ökat inflytande för undersköterskorna på Bäckebol äldreboende, nya modeller för schemaläggning och att kunskap om hjärnans belöningssystem är själva grundbulten i ett gott ledarskap.

Utmaningen och sporren för den goda chefen är också att finnas till för sina medarbetare, att lyssna, stötta och komma med konstruktiv återkoppling. Hur gör du det i praktiken? En väg kan vara att göra som flygvärdinnan säger i den obligatoriska säkerhetsgenomgången: sätt först på dig syrgasmasken innan du hjälper andra. Översatt till ledarskapet handlar det om att ta hand om dig själv för att orka finnas till för både medarbetare och äldre.  

Det är också ett bestämt råd från psykologen och författaren Per Isdal. Han lyfter på det tabu som länge funnits kring att tala om hjälpande yrken som riskyrken, något som gäller alla inom äldreomsorgen. Per Isdal talar utifrån egen erfarenhet om hur ett från början älskat yrke kan äta sig in i den egna personligheten och förändra den. Läs intervjun med Per Isdal.

Budskapet är ändå hoppingivande: vare sig som chef eller medarbetare behöver du gå under.

Hör av er!

Mejla synpunkter, tips och idéer: ulrika.beck-friis@gothiafortbildning.se

Ulrika Beck-Friis

Ulrika Beck-Friis

Chefredaktör

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i tidningen Äldreomsorg.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Tidningen Äldreomsorg är landets vassaste tidning för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Den håller dig uppdaterad kring det senaste inom forskning, arbetsmetoder, trender och goda förebilder.

Bli prenumerant